CREACCIÓ AGÈNCIA D’EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, SL

C. Dr. Junyent, 1 08500 VIC
93 881 55 33
secretaria@creaccio.cat

Información y presentación ofertas

C. Dr. Junyent, 1 08500 VIC
93 881 55 33
secretaria@creaccio.cat
Estado
Poder adjudicador
Tipología
Fecha de publicación
Desde
Hasta

EXPEDIENTE LICITACIÓN FECHA PUBLICACIÓN PODER ADJUDICADOR ESTADO
1/2016 Servei d'auditoria financera dels comptes anuals de la societat Creacció Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL 03/11/2016 17:04 GMT(+1:00) Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL Adjudicació
2/2012 Subministrament de mobiliari, cortines i complements per a la incubadora tecnològica i els espais per a grups de recerca, al centre de serveis avançats del futur parc del coneixement i la innovació de Vic (actuació cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional) 09/10/2012 14:50 GMT(+2:00) Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL Adjudicació
1/2012 Urbanització de l'accés a la incubadora tecnològica i a l'espai per a grups de recerca, al Centre de Serveis Avançats del futur Parc del Coneixement i la Innovació de Vic (Actuació cofinançada pel Fons FEDER de la Unió Europea) 20/09/2012 11:26 GMT(+2:00) Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL Adjudicació
1/2011 Contracte d'obres: RESTAURACIÓ DE LA CASA DE CONVALESCÈNCIA PER A LA CONSTRUCCIÓ I ENTRADA EN FUNCIONAMENT D’UNA INCUBADORA TECNOLÒGICA I D’UNS ESPAIS PER A GRUPS DE RECERCA AL CENTRE DE SERVEIS AVANÇATS DEL FUTUR PARC DEL CONEIXEMENT I LA INNOVACIÓ DE VIC (ACTUACIÓ COFINANÇADA PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL) 29/12/2011 13:45 GMT(+1:00) Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL Adjudicació
Se han econtrado 4 Licitaciones
* La fecha publicación, si no se expresa lo contrario, se refiere a la fecha de publicación en el Perfil de Contratante.

ANUNCIOS PREVIOS (0)

ACTOS PREPARATORIOS (0)

NORMATIVA

  • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
  • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa