CREACCIÓ AGÈNCIA D’EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, SL

C. Dr. Junyent, 1 08500 VIC
93 881 55 33
secretaria@creaccio.cat

Informació i presentació ofertes

C. Dr. Junyent, 1 08500 VIC
93 881 55 33
secretaria@creaccio.cat
Estat
Poder adjudicador
Tipologia
Data de publicació
Des de
Fins a

S'han trobat 4 licitacions.
* La data publicació, si no s'expressa el contrari, es refereix a la data de publicació en el Perfil de Contractant.

ANUNCIS PREVIS (0)

ACTES PREPARATORIS (0)

NORMATIVA

  • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
  • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa