Ens
 • Nom: Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL
 • Adreça: C. Dr. Junyent, 1 08500 VIC
 • Telèfon: 93 881 55 33
 • E-mail: secretaria@creaccio.cat
 • Horari: 8,30-15 de dilluns a divendres
Ens
 • Nom: Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL
 • Adreça: C. Dr. Junyent, 1 08500 VIC
 • Telèfon: 93 881 55 33
 • E-mail: secretaria@creaccio.cat
 • Horari: 8,30-15 de dilluns a divendres

Urbanització de l'accés a la incubadora tecnològica i a l'espai per a grups de recerca, al Centre de Serveis Avançats del futur Parc del Coneixement i la Innovació de Vic (Actuació cofinançada pel Fons FEDER de la Unió Europea)

Estat: Adjudicació

Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL

Informació General

 • Expedient: 1/2012
 • Data de publicació de l'anunci: 20/09/2012 11:26 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 06/11/2012 13:51 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL
 • Impulsor:
  Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL
 • Tipologia: Contracte d'obres
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment restringit
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Valoració qualitativa: 50% Penalització per demora: 35% Preu: 15%
 • Termini de presentació d'ofertes: 28/09/2012 13:00
 • Lloc de publicació: BOPB 21/09/2012

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Grup G, subgrup 6, categoria e (optativa)
 • Termini d'execució: 15 desembre 2012
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 99205,97
 • Import iva: 20833,25
 • Garantia provisional: NO

Adjudicació

Lloc de presentació

 • Nom: Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL
 • Adreça: C. Dr. Junyent, 1 08500 VIC
 • Telèfon: 93 881 55 33
 • E-mail: secretaria@creaccio.cat
 • Horari: 8,30-15 de dilluns a divendres

Lloc d'informació

 • Nom: Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL
 • Adreça: C. Dr. Junyent, 1 08500 VIC
 • Telèfon: 93 881 55 33
 • E-mail: secretaria@creaccio.cat
 • Horari: 8,30-15 de dilluns a divendres

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa