Ens
 • Nom: Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL
 • Adreça: C. Dr. Junyent, 1 08500 VIC
 • Telèfon: 93 881 55 33
 • E-mail: secretaria@creaccio.cat
 • Horari: 8,30-15 de dilluns a divendres
Ens
 • Nom: Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL
 • Adreça: C. Dr. Junyent, 1 08500 VIC
 • Telèfon: 93 881 55 33
 • E-mail: secretaria@creaccio.cat
 • Horari: 8,30-15 de dilluns a divendres

Subministrament de mobiliari, cortines i complements per a la incubadora tecnològica i els espais per a grups de recerca, al centre de serveis avançats del futur parc del coneixement i la innovació de Vic (actuació cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional)

Estat: Adjudicació

Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL

Informació General

 • Expedient: 2/2012
 • Data de publicació de l'anunci: 09/10/2012 14:50 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 07/01/2013 14:32 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL
 • Impulsor:
  Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL
 • Tipologia: Contracte de subministrament
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment negociat amb publicitat
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Valoració qualitativa: 20% Penalitzacions per demora: 25% Preu: 55%
 • Termini de presentació d'ofertes: 22/10/2012 13:00
 • Obertura d'ofertes: 23/10/2012 13:00
 • Lloc de publicació: BOPB 16/10/2012

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Te lots?: No
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Adjudicació

 • Data de l'acord: 05/01/2013
 • Data de publicació de l'acord: 07/01/2013
 • Data de formalització del contracte: 05/01/2013
 • Empresa adjudicatària: Expert Line, SL
 • Import: 73.111,99 (IVA inclòs)
 • Acord de l'adjudicació:
 •  Resolució adjudicació licitació   (70,50 KB)

Lloc de presentació

 • Nom: Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL
 • Adreça: C. Dr. Junyent, 1 08500 VIC
 • Telèfon: 93 881 55 33
 • E-mail: secretaria@creaccio.cat
 • Horari: 8,30-15 de dilluns a divendres

Lloc d'informació

 • Nom: Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL
 • Adreça: C. Dr. Junyent, 1 08500 VIC
 • Telèfon: 93 881 55 33
 • E-mail: secretaria@creaccio.cat
 • Horari: 8,30-15 de dilluns a divendres

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa