Ens
 • Nom: Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL
 • Adreça: C. Dr. Junyent, 1 08500 VIC
 • Telèfon: 93 881 55 33
 • E-mail: secretaria@creaccio.cat
 • Horari: 8,30-15 de dilluns a divendres
Ens
 • Nom: Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL
 • Adreça: C. Dr. Junyent, 1 08500 VIC
 • Telèfon: 93 881 55 33
 • E-mail: secretaria@creaccio.cat
 • Horari: 8,30-15 de dilluns a divendres

Servei d'auditoria financera dels comptes anuals de la societat Creacció Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL

Estat: Adjudicació

Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL

Informació General

 • Expedient: 1/2016
 • Data de publicació de l'anunci: 03/11/2016 17:04 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 05/12/2016 13:47 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL
 • Impulsor:
  Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Criteri 1. Metodologia, programa i abast treballs: 20 punts Criteri 2. Equip de treball proposat: 15 punts Criteri 3. Millores: 10 punts Criteri 4. Terminis: 5 punts Criteri 5. Oferta econòmica: 50 punts TOTAL 100 punts
 • Termini de presentació d'ofertes: 16/11/2016 13:00
 • Obertura d'ofertes: 02/12/2016 12:00 Obertura oferta tècnica: 24/11/16 a les 12:00h

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Acreditació d'inscripció com a auditor/a de comptes o com a societat d'auditoria en el "Registro Oficial de Auditores de Cuentas" de l'ICAC
 • Termini d'execució: De 01/01/2017 a 31/12/2019
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 25.500,00 €
 • Import iva: 5.355,00 €
 • Garantia provisional: NO

Observacions

 • Lloc de l'obertura d'ofertes: Creacció Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL C. Doctor Junyent, 1 08500 - Vic

Lloc de presentació

 • Nom: Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL
 • Adreça: C. Dr. Junyent, 1 08500 VIC
 • Telèfon: 93 881 55 33
 • E-mail: secretaria@creaccio.cat
 • Horari: 8,30-15 de dilluns a divendres

Lloc d'informació

 • Nom: Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL
 • Adreça: C. Dr. Junyent, 1 08500 VIC
 • Telèfon: 93 881 55 33
 • E-mail: secretaria@creaccio.cat
 • Horari: 8,30-15 de dilluns a divendres

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa